ФОРМУЛЯР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Данни на заявителя  * Информацията ще се използва за идентифициране и контакт. Възможно е да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за проверка на вашата самоличност и за гарантиране на правата ви, свързани със защитата на личните данни.


  Декларирам, че оттеглям съгласието си, което бе дадено по време на процеса по набиране на персонал в EGT Digital Ltd за целите на набирането на персонал.


  По ваша преценка, моля, предоставете информация за причините за оттеглянето на съгласието.

  Изпращане

  icon close

  You must be over 18 years old to visit this site

  Please, verify your age to enter.

  I am over 18

  I am under 18