https://egt-digital.com/wp-content/uploads/2022/06/egt.png https://egt-digital.com/wp-content/uploads/2022/06/subsidiaries_carousel_1920x690px_040222.png

EGT Group

EGT Digital е неразделна част от Euro Games Technology (EGT) Group, със седалище в София, България. EGT е една от най-бързо развиващите се компании в хазартната индустрия, с над 2000 служители и глобални офиси в 25 държави. Нейните продукти са инсталирани в над 85 юрисдикции в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка.

icon close

You must be over 18 years old to visit this site

Please, verify your age to enter.

I am over 18

I am under 18